Strona główna

Witamy na stronach internetowych Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Znajdą tu Państwo informacje o Towarzystwie, kadrze, koniach i hipoterapii. Prezentujemy naszą działalność, przedstawiamy organizowane przez nas imprezy, konferencje, obozy. Na stronach umieszczamy również dokumenty dotyczące działalności ZTH i sprawozdania finansowe. Znajdziecie tu Państwo artykuły na temat hipoterapii osób niepełnosprawnych. Hipoterapia to nasza pasja. Serdecznie zapraszamy.

Newsy

Walne zebranie Członków ZTH --- 2016-03-04

Zarząd Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego informuje, że dnia 21.03.2016r o godzinie 17.30 (pierwszy termin),18.00 (drugi termin), w siedzibie Towarzystwa odbędzie się Zebranie Walne Członków ZTH. Celem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015 rok, przyjęcie uchwałą bilansu za rok 2015 oraz omówienie propozycji działań na rok 2016.

Lepsze jutro --- 2016-02-01

Zielonogórski Klub Jeździecki w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w zawodzie:

pracownik fizyczny

 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby:

·         posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Szkolenie rozpocznie się 01 marca br. i trwać będzie 15 miesięcy. Podczas szkolenia uczestnicy będą otrzymywać comiesięczne wsparcie materialne, zwrot kosztów dojazdu oraz ciepły posiłek obiad).

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby CIS przy ul. Staszica 4 w Zielonej Górze, tel. 68 455 36 74 lub kontakt telefoniczny do Magdaleny Machowicz tel. 608 351 357

 

Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej www.cis.zielonagora.pl

Spotkania osób niepełosprawnych --- 2015-08-30

ZTH dzięki rezerwie finansowej pochodzącej z programu EWT może jeszcze raz zrealizować projekt z udziałem osób niepełnosrawnych z Polski i Niemiec.

Projekt zakłada organizację dwóch obozów terapeutycznych: dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane oraz osób zmagających się z chorobami nowotworowymi.  Obozy odbędą się w terminach: 29.08.2015 – 07.09.2015r. oraz 07.09.2015 – 16.09.2015r.

 

 

Paweł Bernat na XIV Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych --- 2015-08-10

WIELKIE GRATULACJE

Serdecznie gratulujemy Pawłowi Bernatowi, z którym od wielu lat trenujemy jeździectwo, za udział w XIV letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych a przede wszystkim za zajęcie II miejsca w konkurencji - ujeżdżenie.

Krótka relacja z wyjazdu Pawła w zakładce Los Angeles.

ZAPRASZAMY

 

Walne Zgromadzenie --- 2015-02-27

Prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego informuje o terminie Walnego Zgromadzenia ZTH sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się dnia 16.03.2015 roku w siedzibie Towarzystwa o godz 17.30 (pierwszy termin), 18.00 (drugi termin).

Proszę o przybycie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Terapeuta – koń --- 2014-12-03

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Zielona Góra Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne prowadziło raz w tygodniu kompleksową terapię dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielona Góra. Zajęcia odbywały się przez 10 miesięcy. Terapia obejmowała korzystanie z zajęć hipoterapii, kinezyterapii i gimnastyki w wodzie. 

Celem prowadzenia terapii było poprawienie lub utrzymanie przez uczestników projektu kondycji zdrowotnej, zarówno fizycznej jak i psychicznej. Realizując zadanie daliśmy możliwość korzystania z drogich i mało dostępnych form terapii osobom, które ze względu na status materialny, funkcjonalność rodziny czy miejsce zamieszkania prawdopodobnie nigdy nie mogłyby z nich skorzystać. 

W imieniu podopiecznych ZTH bardzo dziękujemy Gminie Zielona Góra za pomoc finansową w realizacji tego projektu.

XX-lecie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich --- 2014-10-27

25 października 2014r w Przylepie mięliśmy okazję i przyjemność świętować dwudziestą rocznicę powstania Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich.

W imprezie wzięło udział ponad 100 osób, które reprezentowały wszystkie stowarzyszenia partnerskie oraz instytucje wspierające działania na terenie CSPN. 

Podczas części oficjalnej przedstawiona została historia powstania Centrum udokumentowana zdjęciami archiwalnymi oraz chronologia rozbudowy ośrodka aż do dnia dzisiejszego. Wszyscy byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że przez 20 lat udało nam się wspólnie stworzyć przepiękny ośrodek, z którego mogą korzystać w takim samym stopniu dzieci i młodzież, dorośli oraz osoby z niepełnosprawnością. Nasz oferta przez lata stawała się coraz bogatsza, co sprawiło, że do dnia dzisiejszego zorganizowanych zostało 234 obozów, warsztatów lub spotkań o statusie międzynarodowym. Pokazaliśmy również, że Centrum to także miejsce do organizowania konferencji, zawodów sportowych (jeździeckich, lotniczych) oraz różnego rodzaju imprez integracyjnych. 

Na koniec części oficjalnej przedstawiciele organizacji partnerskich oraz organizacji wspierających otrzymali szczególne podziękowania oraz drobne upominki.

My jako współzałożyciele CSPN życzymy sobie kolejnych 20 LAT tak owocnej współpracy polsko-niemieckicj. 

 

Polsko-niemiecki obóz jeździecki w Przylepie --- 2014-09-18

W dniach 28.07. – 03.08.2014 w Przylepie odbył się polsko-niemiecki obóz jeździecki, który stanowi element realizacji projektu Zielonogórskiego Związku Jeździeckiego w partnerstwie z brandenburskim klubem jeździeckim Muenchehofe pn. „Jeźdźcy razem”.

Młodzi jeźdźcy z terenu wsparcia spotkali się w przylepie, by doskonalić swoje umiejętności językowe, zawierać polsko-niemieckie znajomości, poznawać język sąsiada oraz mentalność rówieśników. Poza zajęciami jeździeckimi uczestnicy zrealizowali program kulturalno-rekreacyjny – wizytę w Parku Krasnala, spływ barką po Odrze oraz wzięli udział w wycieczce na jezioro Niesłysz.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

 

 

 

Walne Zebranie członków ZTH --- 2014-09-08

Prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego informuje o terminie Walnego zebrania członków ZTH, które będzie miało miejsce w siedzibie ZTH (Piastowska 9) w dniu 22.09.2014 o godz 17.30 - I termin, 18.00 - II termin

kolejne obozy realizowane w ramach projektu sieciowego \\ --- 2014-08-15

W ramach realizowanego od roku 2013 projektu sieciowego "Współpraca osób niepełnosprawnych fizycznie", 22.08.2014 odbędzie się kolejny obóz dla osób niepełnosprawnych.

 

Złap mnie za rękę - aktywna integracja --- 2014-06-01

Od pierwszego czerwca po raz kolejny nasi podopieczni będą mogli skorzystać z dofinansowania terapii ze środków programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH. W projekcie weźmie udział 90 osób niepełnosprawnych, które będą mogły raz w tygodniu korzystać z terapii w naszym ośrodku w ramach tego projektu.

Powrót do realizacji projektu sieciowego --- 2014-04-25

W ramach realizowanego od roku 2013 projektu sieciowego "Współpraca osób niepełnosprawnych fizycznie", w dniach 28.04 - 07.05.2014 odbędzie się pierwszy w tym roku a kolejny zaplanowany w projekcie obóz dla osób niepełnosprawnych.

 

OGŁOSZENIE --- 2013-10-31

W związku z realizacją projektu "Przyuczenie osób z niepełnosprawnością do pracy w ośrodkach jeździeckich" Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem do zgłaszania chęci swego udziału.
 
Projekt  skierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od15 do 30 lat z miasta Zielona Góra lub powiatu Zielona Góra ( gmin : Zielona Góra , Czerwieńsk, Świdnica ), które są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne.
 
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach działania : "Niepełnosprawni na rynku pracy".
 
W trakcie trwania projektu uczestnicy będą przyuczani do pracy w ośrodku jeździeckim i obsługi hotelarskiej.
 
Okres realizacji projektu :
  • 01.11.2013 - 31.12.2013 rekrutacja
  • 01.01.2014 - 30.10.2014 kursy i szkolenia oraz praktyki w na terenie ośrodka Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego w Przylepie oraz w hotelu "Aviator" w Przylepie.
  • 01.11.2014 - 30.04.2015 staże zawodowe w ośrodkach jeździeckich i hotelach.
  • projekt zakłada 7-dniowy wyjazd uczestników do Holandii, aby zapoznali się z warunkami i specyfiką pracy w Holandii.
 
Uczestnicy podczas trwania praktyk i staży mają zapewnione stypendia w wysokości 500,00 zł oraz posiłek.
 
Liderem projektu jest Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne.
 
Partnerzy projektu :
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze ( zajmujące się rekrutacją )
  • Zielonogórski Klub Jeździecki w Przylepie
  • Hotel i Restauracja "Aviator" w Przylepie
  • Fundacja Sichting Ost-Europa Aktiviteiten z Helmond w Holandii.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Panią Marią Kurczewską - pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze tel. nr 68 452 75 50 w godzinach 8.00 - 15.00.
 

Przyuczenie osób z niepełnosprawnością do pracy w ośrodkach jeździeckich --- 2013-10-11

OGŁOSZENIE

 

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne z siedzibą w Zielonej Górze, w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Przyuczenie osób z niepełnosprawnością do pracy w ośrodkach jeździeckich” realizowanego w terminie od 01.11.2013r do 30.06.2015r, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

- koordynator projektu

- specjalista do spraw finansów

- psycholog/pedagog

- kierownik kursu i szkolenia oraz praktyk i stażu

 

Kandydaci powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 

 

Dodatkowe informacje na temat naboru kandydatów można uzyskać w biurze projektowym mieszczącym się w Przylepie przy ul. Skokowej 18c lub pod numerem telefonu 608 351 357

Współpraca osób niepełnosprawnych fizycznie --- 2013-06-03

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne po raz pierwszy realizuje projekt sieciowy pod nazwą "Współpraca osób niepełnosprawnych fizycznie". W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4 obozy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością fizyczną oraz jedna konferencja poświęcona temu tematowi. Projekt będzie realizowany w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich.

 

Opis przebiegu projektu będzie relacjonowany z zakładce "Projekt sieciowy".

Ogólnopolska Olimpiada Specjalna w Jeździe konnej --- 2013-06-03

Chcielibyśmy poinformować, że nasi podopieczni Paweł, Grzegorz, Piotrek i Bartek wzięli udział w ogólnopolskich zawodach jeździeckich organizowanych przez Olimpiady Specjalne.

Starty w tych zawodach były bardzo emocjonujące i zaowocowały zdobyciem 2 złotych medali, 3 srebrnych i 2 brązowych. Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach: ujeżdżeniu, biegu z przeszkodami oraz w sztafecie.

Za wsparcie finansowe dotyczące treningu zawodników oraz pokrycie kosztów wyjazdu bardzo dziękujemy Miastu Zielona Góra

Hej koniku --- 2013-06-03

Po raz pierwszy Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne pozyskało dofinansowanie do zadań statutowych - prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych z terenów Gminy Zielona Góra. Dzięki temu dofinansowaniu wszyscy beneficjanci, którzy korzystali z naszych usług w roku ubiegłym w ramach programu FIO 2012, mogą dalej uczestniczyć w bezpłatnej terapii.

Dziękujemy Panu Wójtowi za okazaną życzliwość.

Warsztaty hipoterapeutyczne --- 2013-01-29

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne przy współudziale finansowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz wsparciu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego po raz drugi w Zielonej Górze organizuje warsztaty hipoterapeutyczne.

 

Wszystkich zainteresowanych hipoterapeutów zapraszamy na warsztaty hipoterapeutyczne, które odbędą się w terminie 13-17.03.2013r w ośrodku hipoterapii w Przylepie koło Zielonej Góry. Zajęcia warsztatowe przewidują teorię jak i praktykę. Szkolenie będą prowadzili m.in specjaliści z dziedziny SI, psychologii i hipoterapii. 

Uczestnicy warsztatów będą mięli zapewnione zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie. Koszt warsztatów to 200 zł.

Prosimy o zgłoszenia telefonicznie pod numer 608 351 357 lub mailowo na adres magdahipo@poczta.onet.pl.

Ilość miejsc ograniczona!

 

 Logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

PROGRAM WARSZTATÓW HIPOTERAPEUTYCZNYCH

13-17.03.2013

 

ŚRODA 13.03.2013

16.00   zajęcia warsztatowe „Wprowadzenie do autyzmu”. Współpraca z rodzinami – zrozumienie fazy rozwoju rodziny i systemowego znaczenia autyzmu, kluczem do owocnej współpracy – mgr psychologii Mateusz Wyderka

19.30   kolacja

CZWARTEK 14.03.2013

9.00     śniadanie

10.00   zajęcia warsztatowe „Rola współpracy interdyscyplinarnej w tworzeniu programu terapii” – mgr psychologii Mateusz Wyderka

13.30   obiad

15.00   Zajęcia jeździeckie

19.30   kolacja

PIĄTEK 15.03.2013

9.00     śniadanie

10.00   Pierwsza pomoc w nagłych stanach zagrożenia życia, ćwiczenia na fantomach –

mgr Ewa Kowalczuk

14.00   obiad

15.30   Pierwsza pomoc w nagłych stanach zagrożenia życia, ćwiczenia na fantomach –

mgr Ewa Kowalczuk

19.00   ognisko

Sobota 16.03.2013

9.00     śniadanie

10.00   zajęcia warsztatowe „Znaczenie dotyku i  możliwości wykorzystania koncepcji PNF w hipoterapii – mgr Anna Sikorska i mgr Magdalena Szczęsna

14.00   obiad

15.00   zajęcia warsztatowe „Znaczenie dotyku i  możliwości wykorzystania koncepcji PNF w hipoterapii – mgr Anna Sikorska i mgr Magdalena Szczęsna

19.00   kolacja

20.00   ”Zabawy wczesnodziecięce jako droga budowania kontaktu z  małym dzieckiem w czasie zajęć hipoterapii” - mgr Barbara Gasiorowska

 

 

NIEDZIELA 17.03.2013

9.00     śniadanie

9.30     ”Zabawy wczesnodziecięce jako droga budowania kontaktu z  małym dzieckiem w czasie zajęć hipoterapii” - mgr Barbara Gasiorowska

13.00   obiad i zakończenie warsztatów

 

Program warsztatów hipoterapeutycznych 7-11.11.2012 --- 2012-10-28

PROGRAM WARSZTATÓW HIPOTERAPEUTYCZNYCH 7-11.11.2012

 

ŚRODA 7.11.2012

16.00   zajęcia warsztatowe „Psychologiczne aspekty terapii dzieci autystycznych na koniu” – mgr psychologii Tadeusz Pisarczyk

19.30   kolacja

CZWARTEK 8.11.2012

9.00     śniadanie

10.00   zajęcia warsztatowe „Metoda Spirit Horse” – mgr Joanna Kubisa

11.30   Warsztaty  „Jakich ćwiczeń na koniu należy unikać i dlaczego”? - Anna Sikorska i Magdalena Szczęsna

13.30   obiad

14.30   ćwiczenia na koniu ” Jakich ćwiczeń nie wykonywać na koniu” – Magda Szczęsna

16.30   zajęcia warsztatowe „Metoda Spirit Horse” – mgr Joanna Kubisa

19.30   kolacja

PIĄTEK 9.11.2012

9.00     śniadanie

10.00   zajęcia jeździeckie

14.00   obiad

16.00   zajęcia warsztatowe „Rozwijanie komunikacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” – mgr Renata Stelmaszczyk

19.00   ognisko

Sobota 10.11.2012

9.00     śniadanie

10.00   zajęcia warsztatowe „Hipoterapia – co potem? Parajeździectwo i olimpiady specjalne” – mgr Natalia Smagacz

14.00   obiad

15.00   zajęcia warsztatowe „Hipoterapia – co potem? Parajeździectwo i olimpiady specjalne” – mgr Natalia Smagacz  c.d.

19.00   kolacja

 

NIEDZIELA 11.11.2012

9.00     śniadanie

10.00   wymiana doświadczeń z pracy hipoterapeuty

13.00   obiad i zakończenie warsztatów

Spotkania kobiet po raku --- 2012-10-01

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne rozpoczyna kolejny projekt.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 10-dniowe obozy terapeutycznew, podczas których, uczestnicy będą mogli uczestniczyć w trzech formach terapii oraz w zajęciach integracyjno-sportowych dostosowanych do danego rodzaju niepełnosprawności. Obozy odbędą się w terminach 26.09 – 05.10.2012 oraz 14 – 23.10.2012.

Poprzez udostępnienie korzystania z hipoterapii, kinezyterapii oraz gimnastyki w wodzie chcemy wspomóc utrzymanie sprawności u osób chorych na raka, w szczególności kobiet po amputacji piersi. Będziemy dążyli również do tego, aby wyuczyć u uczestników obozu naturalną potrzebę ruchu. Dodatkowo po raz pierwszy chcemy wprowadzić zajęcia ze strzelania z łuku jako doskonałe ćwiczenie dla amazonek łączące w sobie precyzję, utrzymanie symetrii ciała oraz wyrabianie siły mięśniowej głównie górnej partii ciała i kończyn górnych.

Ze względu na rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem, projekt będzie służył również zacieśnianiu współpracy osób niepełnosprawnych na terenach przygranicznych Polski i Niemiec.

 
   

WARSZTATY HIPOTERAPEUTYCZNE --- 2012-09-05

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne przy współudziale finansowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz wsparciu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego po raz pierwszy w Zielonej Górze organizuje warsztaty hipoterapeutyczne.

 

Wszystkich zainteresowanych hipoterapeutów zapraszamy na warsztaty hipoterapeutyczne, które odbędą się w terminie 7-11.11.2012r w ośrodku hipoterapii w Przylepie koło Zielonej Góry. Zajęcia warsztatowe przewidują teorię jak i praktykę. Szkolenie będzie prowadziło trzech specjalistów z dziedziny hipoterapii. 

Uczestnicy warsztatów będą mięli zapewnione zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie. Koszt warsztatów to 200 zł.

Prosimy o zgłoszenia telefonicznie pod numer 608 351 357 lub mailowo na adres magdahipo@poczta.onet.pl.

Ilość miejsc ograniczona!

 Logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Integracja społeczna w Przylepie --- 2012-08-23

Integracja społeczna w Przylepie

Po raz kolejny transgraniczna integracja osób niepełnosprawnych miała miejsce na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie, w ramach której zorganizowane zostały warsztaty tematyczne połączone z zajęciami hipoterapeutycznymi.

Tegoroczny transgraniczny projekt dla osób niepełnosprawnych odbywał się w dniach 4-13 lipca 2012 i 13-22 sierpnia 2012 i realizowany był pod nazwą „Integracja społeczna”. Uczestnikami byli mieszkańcy Gminy Zielona Góra, miejscowości Spremberg i Cottbus. Celem projektu była integracja społeczna poprzez warsztaty plastyczne. Podczas ich trwania osoby niepełnosprawne miały szanse na rozwijanie zainteresowań związanych  ze sztuką. Program projektu wzbogacony były o zajęcia terapeutyczne z zakresu hipoterapii, kinezyterapii oraz gimnastyki korekcyjnej w wodzie. Dodatkową atrakcją dla uczestników podczas trwania projektu była wycieczka do Zielonogórskiej Palmiarni i Ochli. Obie grupy obozowe zadeklarowały chęć udziału w kolejnym projekcie, który w sposób efektywny zintegrował uczestników.

       

 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

 

1% podatku na zajęcia hipoterapii --- 2012-03-09

Pomóż nam przekazując nam swój 1% podatku.

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Nr KRS: 0000080455

Dziękujemy za 1% --- 2011-04-04

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEKAZALI NASZEMY TOWARZYSTWU 1% SWOJEGO PODATKU. DZIĘKI PAŃSTWU NASZE DZIECIAKI BĘDĄ MOGŁY DALEJ KORZYSTAĆ Z HIPOTERAPII ORGANIZOWANEJ PRZEZ NAS W OŚRODKU W PRZYLEPIE

1% Podatku --- 2010-02-07

Pomóż nam przekazując nam swój 1% podatku.

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Nr KRS: 0000080455